Tag: .net

Entries for tag ".net", ordered from most recent. Entry count: 20.

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Pages: > 1 2 3

# Szybkie, heurystyczne przeszukiwanie dysku

Thu
01
Mar 2007

Na stronie portalu CodeGuru.pl poświęconemu programowaniu w technologii .NET ukazał się mój nowy, drobny artykuł zatytułowany Szybkie, heurystyczne przeszukiwanie dysku. Opisałem w nim algorytm, który przeszukując katalogi dysku twardego użytkownika pozwala odnaleźć potrzebny plik w czasie wielokrotnie krótszym, niż podczas tradycyjnego, rekurencyjnego przeszukiwania dysków dzięki zastosowaniu prostej heurystyki i wiedzy o konkretnym problemie.

Comments | #productions #teaching #.net #algorithms Share

# DataGridView i PropertyGrid

Fri
29
Dec 2006

Jeśli programowałeś choć trochę w .NET-cie wiesz na pewno, jak wygląda Windows Forms. Nie wiem jednak, czy zwróciłeś uwagę na dwie niesamowicie potężne kontrolki - DataGridView i PropertyGrid. Ta pierwsza prezentuje dane tabelaryczne i pozwala je edytować. Można nadawać swoje formatowania kolumnom, wierszom i poszczególnym komórkom. Można też osadzać tam różne kontrolki i tworzyć własne typy komórek. Ta druga prezentuje listę różnego rodzaju właściwości obiektu i umożliwia ich zmienianie za pomocą edytorów stosownych do danego typu.

Możliwości, jakie zapewniają te kontrolki, ale także stojąca z pozoru po drugiej stronie barykady łatwość ich użycia (którą też zapewniono doskonale) sprawiają, że autorom tych kontrolek należy się naprawie wielkie uznanie. Szczególnie kiedy wie się, jak trudne jest ogólnie pisanie kontrolek interfejsu użytkownika.

Comments | #.net #gui Share

# .NET Sux

Thu
14
Sep 2006

Uczyłem się wczoraj GDI+ i przy okazji zrobiłem drobny eksperyment. Polegał on na rysowaniu po powierzchni okienka różnych rzeczy w użyciem odpowiednio C++, Windows API i GDI oraz C#, .NET i GDI+. Wyniki są zatrważające.

Ja rozumiem, że GDI nie musi być demonem szybkości, bo gier się w nim nie pisze (chyba, że pasjansa). Jednak różnica rzędu kilku czy kilkunastu razy to nie kilka czy kilkanaście procent, ale kilaset albo ponad tysiąc procent! To jest tak, jakby framerate spadł z ponad 1000 do 100 albo z ponad 100 do 10 FPS. .NET jednak nie rulez...

Comments | #.net #rendering Share

# .NET Rulez

Fri
08
Sep 2006

Tak sobie siedzę w pracy, kodzę i dochodzę do wniosku, że technologia .NET jest naprawdę super :)

Zarówno jako platforma do pisania programów okienkowych, jak i wszelkich bazodanowych spraw, bibliotek DLL i w ogóle wszystkiego (no, może prawie wszystkiego). Piękna składnia języka C#, Garbage Collector, wygodne IDE (Intellisense, Refactoring), doskonale wyposażona biblioteka standardowa (a jednocześnie prosta i elegancka), doskonała biblioteka do GUI, wydajność niezła...

Nawet jeśli za wcześniej jeszcze, żeby pisać wszystko w .NET-cie, to zaczynam wierzyć, że .NET to naprawdę przyszłość! C++ zostaje daleko w tyle :P

Comments | #.net Share

Pages: > 1 2 3

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019