Darwinia

Uwaga! Informacje na tej stronie maj± ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlaj± one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

# Darwinia

Tue
25
Apr 2006

Warto zapoznać się z gr± Darwinia. To RTS, w którym nietypowe i niesamowite jest wszystko - od fabuły poprzez grafikę i dĽwięki aż po sterowanie. Aż dziw, że to komercyjna, płatna produkcja, a nie jaki¶ projekt eksperymentalny.

Darwinia

Comments | #games Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019