System cz±stek

Uwaga! Informacje na tej stronie maj± ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlaj± one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

# System cz±stek

Thu
30
Nov 2006

Wła¶nie skończyłem pisać system cz±stek i tym oto sposobem uznaję silnik graficzny do Return to Black Forest za ukończony. Oto mały screen:

Comments | #rendering #gallery #engine #productions Share

Comments

STAT NO AD
[Stat] [STAT NO AD] [Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2019