Applications

NoConsole

A framework enabling easy development of GUI interface for command-line based tools. Powered by C# scripts.

Project is hosted on SourceForge and licensed under GNU GPL.

FX Batch Compiler 1.1

This Windows application supports compilation of FX effect files and HLSL shader files using fxc command line compiler included in DirectX SDK. You can compile many files at time or one file with different settings.

Features:

 • Write compilation scripts in a simple language by specifying parameters for fxc.exe.
 • Compile multiple shaders at time.
 • Compile only shaders that need rebuild checked by file modification time.
 • Review success or failure, warning and error count and compiler output for every task.
 • Compile single HLSL source file with different parameters and preprocessor macros.

Date: 2011-02-09

LineCounter 2

Mały program okienkowy dla programistów do zliczania liczby znaków, linii i innych statystyk na podstawie plików z kodem źródłowym zawartych w podanym katalogu.

Date: 2009-03-29

Download:
LineCounter2_1-0.zip (4.05 MB)

IGK Quiz

Konkurs wiedzy dla programistów gier, odbywający się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Gier Komputerowych. Pytania dotyczą głównie gier, programowania, programowania gier, programowania grafiki oraz matematyki. Można też łatwo układać swoje zestawy pytań. Program zawiera kod źródłowy w C#. Wymagania: Windows, .NET Framework. Licencja: Freeware.

Download:
IGK_Quiz_2013.zip (2.76 MB)
IGK_Quiz_2009.zip (4.63 MB)
IGK_Quiz_2008.rar (118.36 KB)

GameDev Calc

Calculator for game programmers. Basic data unit is a vector of 1-4 floating point numbers, which can be treated as (x,y,z,w) vector or (r,g,b,a) color. Next to basic calculations like addition, multiplication or sinus, vector operations are also available, e.g. vector normalization, conversion between degrees and radians, color conversion between RGB and HSB, finding linear an quadratic function coefficients and much more. Instead of entering single number, here you can see all the history of your calculations in form of stack and all operations are performed on that stack. Data can be entered and retrieved in different formats, like "D3DXVECTOR4(0.0f, 0.5f, 0.752f, 1.0f)" or "0xFF0080C0". Platform: Windows. Language: C#. License: GNU GPL.

Download:
GameDevCalc_1-0.zip (53.06 KB)
GameDevCalc_1-0_src.zip (50.73 KB)

CapsViewer

Prosty midlet J2ME pokazujący możliwości telefonu, na którym został uruchomiony - ilość pamięci, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów, możliwości grafiki 3D (M3G) itp.

Download:
CapsViewer.zip (6.38 KB)

MeshProcessor 1.1

MeshProcessor to konsolowy program do przetwarzania siatek modeli 3D.

Możliwości:

 • Intuicyjny i elastyczny język skryptowy ze zmiennymi i dynamicznymi typami
 • Obsługa siatek w formatach: X, OBJ
 • Proste przekształcenia siatki, m.in. skalowanie i zmiana układu współrzędnych
 • Funkcje przetwarzające siatkę z D3DX
 • Przeliczanie wektorów normalnych i stycznych dla tangent space z użyciem NVMeshMender
 • Generowanie mapy wysokości (terenu, ang. heightmap) na podstawie tekstury lub pliku RAW
 • Współpraca z zewnętrznymi programami

Download:
MeshProcessor-1.1-bin.rar (206.17 KB)
MeshProcessor-1.1-src.rar (141.24 KB)
MeshProcessor-1.1-doc.txt (20.89 KB)

Parametrizer

Prosty program konsolowy pokazujący katalog roboczy i parametry, z którymi został uruchomiony.

Download:
Parametrizer.exe (136 KB)
Parametrizer.tar.gz (3.04 KB)

Badly Developed SADOL Machine 2

Interpreter of SADOL - a functional, esoteric programming language.

NoSense

Wirtualna maszyna, która emuluje zupełnie zmyślony komputer z jego własnym asemblerem językiem programowania, urządzeniami wejściowymi i wyjściowymi.

Strona jest po angielsku.

Pokemon Crypt 1.0

Napisany w C++, konsolowy program przetwarzający pliki tekstowe, który potrafi ukryć tekst w tekście - generuje TaKiE PISmO PoKeMoNOwE, a w wielkości liter ukrywa treść tajnego tekstu.

Date: 2005-10-19

Download:
PokemonCrypt.zip (16.29 KB)
PokemonCrypt.tar.gz (29.07 KB)
PokemonCrypt_src.rar (12.96 KB)

Automaty komórkowe 1.0

Rozbudowany program do symulacji automatów komórkowych. Powstał jako dodatek do referatu pt. "Automaty komórkowe i ich zastosowania". Umożliwia implementowanie różnego rodzaju automatów komórkowych poprzez pisanie kodu przeliczającego w języku skryptowym, a komórki mogą być wizualizowane na różne sposoby. Oprócz przeglądania dołączonych do niego, przykładowych skryptów umożliwia on więc także własną zabawę z automatami komórkowymi.

Date: 2005-02-11

Download:
automaty_komorkowe_1.0.rar (991.71 KB)

Everything Common

Program przeznaczony do wymiany danych w szkolnych pracowniach komputerowych wyposażnonych w sieć lokalną.

Date: 2002-09-16

Download:
evcommon.rar (197.03 KB)
evcommon_source.rar (33.25 KB)

ProgrameX Screensaver Manager 1.3

Rezydentny program do zarządzania wygaszaczem ekranu.

Date: 2002-07-30

Download:
scrmngr.rar (13.44 KB)

STAT NO AD [Stat] [Admin] [STAT NO AD] [pub] [Mirror] Copyright © 2004-2017 Adam Sawicki
Copyright © 2004-2017 Adam Sawicki