Choinki stworzone przez studentów
Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego