Tag: mobile

Entries for tag "mobile", ordered from most recent. Entry count: 7.

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 6 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Pages: 1

# How to Disable Notification Sound in Messenger for Android?

Thu
09
Jul 2020

Applications and websites fight for our attention. We want to stay connected and informed, but too many interruptions are not good for our productivity or mental health. Different applications have different settings dedicated to silencing notifications. I recently bought a new smartphone and so I needed to install and configure all the apps (which is a big task these days, same way as it always used to be with Windows PC after "format C:" and system reinstall).

Facebook Messenger for Android offers an on/off setting for all the notifications, and a choice of the sound of a notification and an incoming call. Unfortunately, it doesn't offer an option to silence the sound. You can only either choose among several different sound effects or disable all notifications of the app entirely. What if you want to keep notifications active so they appear in the Android drawer, use vibration, get sent to a smart band, and you can hear incoming calls ringing, you just want to mute the sound of incoming messages?

Here is the solution I found. It turns out you can upload a custom sound file to your smartphone and use it. For that I generated a small WAV file - 0.1 seconds of total silence. 1) You can download it from here:

Silence_100ms.wav (8.65 KB)

2) Now you need to put it into a specific directory in the memory of your smartphone, called "Notifications". To do this, you need to use an app that allows to freely manipulate files and directories, as opposed to just looking for specific content as image or music players do. If you downloaded the file directly to your smartphone, use free Total Commander to move this file to the "Notifications" directory. If you have it on your PC, MyPhoneExplorer will be a good app to connect to your phone using a USB cable or WiFi network and transfer the file.

3) Finally, you need to select the file in Messenger. To do this, go to its settings > Notifications & Sounds > Notification Sound. The new file "Silence_100ms" should appear mixed with the list of default sound effects. After choosing it, your message notifications in Messenger will be silent.

Facebook Messenger Android Notification Sound Silence

There is one downside of this method. While not audible, the sound is still playing on every incoming message, so if you listen to music e.g. using Spotify, the music will fade out for a second every time the sound is played.

Comments | #android #mobile Share

# Beginning with OpenGL ES on Android

Thu
21
Oct 2010

I've started learning programming for Android. It's (probably) nothing commercial, I just love to learn new technologies and APIs while I have not much experience in either Java, OpenGL ES or mobile technologies at all. The first thing I did was... buying a phone - LG GT540 in my case. It has Android 1.6 (upgrade to 2.1 is scheduled for this year).

Android is a nice platform. Anyone can code for his phone in either Windows or Linux, using Java language (native code development is also possible). To start my coding, I needed to install JDK (SDK for Java), Android SDK, Java version of Eclipse 3.5 (they say Android SDK is not fully compatible with new Eclipse 3.6) and Eclipse JDT plugin to connect them all. Android Developers website does a great job explaining all the steps required to setup the whole development environment so I've came across not so many issues to get annoyed as I often get when installing some C/C++ stuff :)

I've read a bit about the fundamentals of developing applications for Android and I like the API. All these ideas like Activity, Service, Intent, View, Widget, Task etc. seem very well designed. But just like PC game developers learn WinAPI to only initialize an empty window and launch DirectX or OpenGL in it, I went straight to OpenGL on my Android. Android 1.6 has OpenGL ES 1.1, which in turn is the embedded equivalent for OpenGL 1.5. This 3D API has no shaders, so all the graphics has to be done using fixed function pipeline, including MODELVIEW and PROJECTION matrices, 2 textures with register combiners, 8 dynamic per-vertex lights, 1 user clip plane, fog etc. - something like on the old good GeForce 2 MX :)

It's easy to start using OpenGL for someone who has experience in DirectX because all the concepts that are so diffcult to understand at the beginning of the game programming adventure stay the same - like 3D coordinate system, vertex, triange, matrix, texture and so on. Some things are only reversed - textures are addressed from left-bottom corner in OGL, matrices are stored in column-major order, matrix multiplication is right-to-left like Point2 = Xform2 * Xform1 * Point1, post-projective space is -1..1, -1..1, -1..1, coordinate system is right-handed so Z points to the viewer, angles are given in degrees, counterclockwise oriented triangles are considered front-facing by default and so one. Some objects have also different names, so in OGL there is "model" not "world" matrix, "fragment" not "pixel" operation etc.

Here is the list of Internet sources I already know about and I've been learning from:

Now you can expect more entries about Android development on my blog :)

Comments | #android #opengl #mobile Share

# Prezentacja o J2ME

Sun
30
Dec 2007

Właśnie skończyłem pisanie mojej pracy egzaminacyjnej na jeden z przedmiotów na studiach. Jest to prezentacja do wykładu na temat J2ME, czyli programowania w języku Java midletów na komórki. Omawia bardziej lub mniej dokładnie wszystkie moduły wchodzące w skład standardu MIDP 2.0. Ma 98 slajdów. Nie wiem, czy z samej prezentacji - nie słysząc wykładu - można się dużo nauczyć, ale zapraszam do przeglądania:

Comments | #productions #studies #mobile #java #teaching Share

# Komórki, J2ME, M3G

Tue
25
Dec 2007

Dobra, poddaję się. Nie chce mi się już zajmować programowaniem na komórki. To jest fajne, ale mam też inne rzeczy w planach. Poznałem MIDP 2.0 i M3G dość dokładnie, zwłaszcza od strony teoretycznej. W praktyce dobił mnie problem z siatką o aktualizowanej dynamicznie geometrii (początkowo ma wszystkie wierzchołki w (0,0,0)), która na emulatorze działa dobrze, a na moim telefonie znika, kiedy tylko punkt (0,0,0) przestaje być w polu widzenia.

Z tego mojego "zajmowania się" pozostaną dwie pożyteczne rzeczy. Pierwsza to CapsViewer - mały midlet do pokazywania możliwości sprzętowych telefonu, na którym działa (parametry wyświetlacza, ilość pamięci, możliwości grafiki 3D itd.).

Druga to diagramy klas, który pomogły mi wyobrazić sobie organizację API M3G. Ta biblioteka jest przemyślana, przyjemna, obiektowa i wysokopoziomowa, ale co za tym idzie składa się z bardzo wielu drobnych, powiązanych ze sobą klas. Może komuś kiedyś przydadzą się te diagramy...


Wszystko


Same agregacje


Same dziedziczenia

Comments | #rendering #java #mobile Share

# Nauka M3G

Fri
21
Dec 2007

Uczę się ostatnio M3G (Mobile 3D Graphics API). To jest biblioteka do mobilnej grafiki 3D wspierana przez niektóre komórki. Oprócz możliwości rysowania wprost oteksturowanych trójkątów posiada również API wysokopoziomowe z grafem sceny zawierającym siatki, kamery i światła. Wspiera animację na klatkach kluczowych oraz szkieletową. Ogólnie jest bardzo przyjemna.

Ma własny format pliku potrafiący przechowywać cały graf sceny wraz z teksturami. Długo szukałem sposobu na wyeksportowanie do niego czegoś z Blendera. Byłem nawet gotów napisać własny eksporter. Na szczęście dzisiaj po rozmowie na IRC-u z ludźmi z kanału #blendercoders przejrzałem źródło istniejącego eksportera M3G do Blendera i udało mi się go wreszcie nakłonić do prawidłowego działania. Tajemnicą nakłonienia go do eksportowania koordynatów tekstur jest, jak się okazuje, zaznaczenie w ustawieniach materiału niepozornego przycisku TexFace.

Co do samego midletu, na razie napisałem tyle :)

Comments | #rendering #java #mobile Share

# Mobile Galaxy

Thu
06
Dec 2007

Nic nie pisałem od tak dawna, bo nie miałem dostępu do Internetu przez kilka dni. W tym czasie zacząłem z nudów uczyć się programowania w J2ME na komórki. Moja pierwsza produkcja to małe demo graficzne - Mobile Galaxy. Udostępniam je razem z kodem źródłowym.

Comments | #mobile #java #productions #rendering Share

# Zlango

Fri
01
Dec 2006

Przyszłość należy do pisma obrazkowego! Inicjatywa Zlango to sposób komunikacji przez telefon komórkowy bez żmudnego wpisywania tekstu - za pomocą wybieranych spośród zbioru ok. 200 obrazków. W ciągu kilku miesięcy pojawić się ma także w Polsce.

Comments | #web #gui #humor #mobile Share

Pages: 1

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2024