Tag: tools

Entries for tag "tools", ordered from most recent. Entry count: 72.

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Pages: > 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 >

# MSDN Library - warto ściągnąć

Sun
21
Sep 2008

Nowe! Ten wpis dotyczy starego MSDN Library. Aby przecztać o nowej dokumentacji w Visual Studio 2010, zapraszam do wpisu pt. Documentation in Visual CPP.

Nie pisałem chyba jeszcze o tym, a nieraz przekonałem się, że nie wszyscy o tym wiedzą. Chodzi o MSDN Library - dokumentację Microsoftu dla programistów, która zawiera m.in. opis obsługi Visual Studio, biblioteki standarowej C++, interfejsu WinAPI, OpenGL, języka C# i całej platformy .NET oraz jej biblioteki i wielu, wielu innych rzeczy. Każdy kto przestał korzystać tylko z przeczytanych tutoriali zagląda tam, żeby znaleźć opis danej funkcji czy poczytać, jak w Windows zaimplementować to czy tamto. Wiele osób, jak widzę, korzysta z tej dokumentacji w wersji online.

Tymczasem MSDN Library jest dostępny za darmo w wersji do pobrania, jako obraz płyty ISO zajmujący 2 GB. Na tej płycie leży instalator, który pozwala zainstalować na dysku wybrane części dokumentacji. Posiadanie MSDN Library zainstalowanego lokalnie ma wiele zalet: 1. Działa szybciej, 2. Działa nawet kiedy Internet wysiądzie, 3. Oprócz drzewiastego spisu treści i wyszukiwania pełnotekstowego (które wbrew pozorom jest niezbyt użyteczne) posiada indeks, czyli alfabetyczny spis wszystkich funkcji i innych tematów. On jest naprawdę bardzo przydatny i m.in. dzięki niemu nie wyobrażam sobie korzystania z MSDN Library przez Internet, zawsze mam zainstalowany na swoim dysku.

MSDN Library

Comments | #visual studio #tools #web Share

# AutoIt - automatyzacja Windows

Fri
19
Sep 2008

Miłośnicy "drobiu arktycznego" wiedzą, jak fajna jest możliwość wykonywania różnych operacji automatycznie, za pomocą skryptów. W Windows takie podejście nie jest typowe dla użytkowników, zwłaszcza że wiele programów ma wyłącznie interfejs okienkowy, którym nie sposób sterować z konsoli. Jednak jest na to rada - istnieją technologie do automatyzacji GUI, takie jak AutoIt.

AutoIt to język skryptowy podobny do Basic, z którego można m.in. uruchamiać programy, wysyłać wciśnięcia klawiszy, kliknięcia myszki oraz operować na oknach i kontrolkach interfejsu użytkownika. Dzięki temu można przygotować sobie skrypt, który "na powitanie" uruchomi wybrane programy i wyda w nich od razu pewne polecenia. Na przykład tak wygląda skrypt, który uruchamia Total Commander i automatycznie klika w jeden z przycisków 1, 2, 3 w okienku przypominającym o rejestracji:

const $WindowTitleMatch = "Total Commander"
const $WindowTextMatch = "NagPage"
const $ProgramPath = "M:\Program Files\Total Commander\TOTALCMD.EXE"
Run($ProgramPath)
WinWait($WindowTitleMatch, $WindowTextMatch)
$Number = ControlGetText($WindowTitleMatch, $WindowTextMatch, "[CLASS:TPanel; INSTANCE:2]")
WinActivate($WindowTitleMatch, $WindowTextMatch)
Send($Number)

Comments | #software #tools Share

# Wyszukiwanie inkrementacyjne

Wed
17
Sep 2008

Tematu wyszukiwania ciąg dalszy... Każdy edytor tekstu ma wyszukiwanie Ctrl+F, ale od pewnego czasu twórcy interfejsów użytkownika wiedzą, że brak okienek dialogowych i natychmiastowa odpowiedź jest lepsza. Dlatego wiele edytorów ma wyszukiwanie inkrementacyjne (czy jak to tam ładnie po polsku nazwać :P) - takie, w którym można wpisywać kolejne litery i one się od razu wyszukują.

Na przykład w Visual C++ służy do tego skrót Ctrl+I. Wpisywanie kolejnych znaków wprowadza tekst do wyszukania, Backspace kasuje, Ctrl+I znajduje następne wystąpienie, Ctrl+Shift+I poprzednie, a ESC wychodzi z trybu wyszukiwania. Z kolei w moim ulubionym edytorze tekstu - jEdit - taka funkcja jest dostępna pod skrótem Ctrl+, (przecinek).

Comments | #tools #software #gui #visual studio Share

# Odpalanie TortoiseSVN ze swojego programu

Tue
05
Aug 2008

Pisząc zaawansowane narzędzie wygodnie byłoby zintegrować je z systemem kontroli wersji SVN. Jak odpalić funkcję SVN z poziomu programu? Można uruchomić konsolowy SVN z odpowiednim parametrami, ale konsolowy program ma konsolowe wyjście i jest konsolowo niewygodny. Dużo fajniej byłoby uruchomić jakoś TortoiseSVN, tak jakby to użytkownik wybrał z menu kontekstowego danego pliku czy katalogu polecenie otwierające odpowiednie okienko, np. Update, Commit.

Okazuje się, że da się to zrobić bardzo prosto. Szczegóły można znaleźć w helpie TortoiseSVN, pod hasłem "Automating TortoiseSVN". Pisząc w skrócie, trzeba uruchomić program TortoiseProc.exe. Pełną ścieżkę do niego można znaleźć w rejestrze, w HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TortoiseSVN\ProcPath. Jako parametry trzeba podać /notempfile, /command:commit (gdzie zamiast "commit" mogą być różne polecenia, np. "update" albo "repostatus") oraz /path:"..." ze ścieżką do danego katalogu. Można dodać /closeonend:2, aby okienko samo się zamknęło po zakończeniu operacji, jeśli nie było błędów.

Comments | #tools Share

# Konfiguracja Visual C++ dla AssistX

Thu
24
Jul 2008

Visual AssistX jest fajny, o czym już pisałem. Po jego zainstalowaniu warto zrobić małą konfigurację swojego Visual C++ (mówię o wersji 2005, nie wiem jak jest z 2008).

Po pierwsze, wyłączamy Navigation bar, bo nad polem z kodem wystarczy nowy pasek AssistX, niepotrzebne są dwa. W tym celu trzeba wejść do Tools > Options... > Text Editor > C/C++ > General i oznaczyć pole Navigation bar.

Po drugie, warto wyłączyć Visualowy IntelliSense. Ten szwankujący mechanizm podpowiadania jest całkowicie zastąpiony przez lepszy od niego AssistX, a to on podobno zamula środowisko bardziej, niż ten dodatek. Niestety nie ma sposobu, żeby wyłączyć go w opcjach. Trzeba się uciec do sztuczki - skasować lub zmienić nazwę pliku VC\vcpackages\feacp.dll leżącego w katalogu z zainstalowanym Visualem. (Dowiedziałem się o tym dzisiaj - pozdro KriS :)

Comments | #c++ #visual studio #tools Share

# Zależności pliku EXE

Sun
11
May 2008

Jak można sprawdzić, jakich plików DLL używa dany plik EXE lub DLL? Ja znam dwa programy do tego celu:

  1. Fileinfo - wtyczka do Total Commandera. Po zainstalowaniu pokazuje jako podgląd F3 dla plików wykonywalnych specjalne okno z informacjami, w tym używane biblioteki oraz eksportowane i importowane funkcje.
  2. Dependency Walker - dużo bardziej rozbudowany program do analizowania zależności. Wchodzi w skład Microsoft Visual Studio, ale nie ma do niego skrótu w Menu Start. Można go znaleźć w podkatalogu Common7\Tools\Bin\Depends.exe.

Comments | #tools Share

# DirectX Debug i dxcpl

Mon
05
May 2008

Jeśli masz zainstalowany DirectX SDK, możesz przestawić swojego DirectX w wersję Debug. W tym celu wybierz Start > Uruchom > "dxcpl" i w oknie 1. przesuń suwak "Debug Output Level" na przedostatni ząbek 2. przełącz na "Use Debug Version of Direct3D 9" 3. wciśnij "Apply".

dxcpl

DirectX w wersji Debug prawdopodobnie działa wolniej, dlatego nie zostawiałbym go tak na stałe, ale chwilowe przełączenie w ten tryb może się bardzo przydać. Po zrobieniu tego trzeba uruchomić swój program w trybie debugowania (w Visual C++ to będzie F5) i w czasie pracy programu albo po jego zakończeniu obserwować panel Output. Będą tam wypisywane różne ostrzeżenia i błędy, a wiele wywołań funkcji D3D może się wręcz nie udać, bo DirectX dużo lepiej sprawdza wszystkie dane i zależności.

Mnie w ten sposób udało się znaleźć nie tylko wiele błędów które powodowały niedziałanie programu, ale i takich rzeczy, które na mojej karcie graficznej działały mimo, że nie musiały. Na przykład blokowanie z flagą D3DLOCK_DISCARD zamiast 0 bufora, który nie miał D3DUSAGE_DYNAMIC, albo nawet używanie wypełnionego bufora dynamicznego do renderowania zanim go odblokowałem :)

Comments | #directx #tools Share

# GameDev Calc

Fri
18
Apr 2008

Opublikowałem moją nową małą, wielką produkcję. Jest mała, bo kodowanie wcale nie wymagało dużo pracy, ale wielka, bo od dawna bardzo chciałem to napisać. To GameDev Calc - kalkulator dla programistów gier.

Pobierz: GameDevCalc_1-0.zip (53.06 KB)

Jednostką danych jest wektor 1-4 liczb zmiennoprzecinkowych, który można traktować jako wektor (x,y,z,w) lub kolor (r,g,b,a). Oprócz podstawowych operacji jak dodawanie, mnożenie czy sinus, dostępne są operacje wektorowe, np. normalizacja wektora, a także zamiana kątów na stopnie i radiany, zamiana kolorów na RGB i HSB, znajdowanie współczynników funkcji liniowej i kwadratowej oraz wiele innych. Zamiast tylko ostatnio wprowadzonej liczby, widoczna jest cała historia obliczeń w postaci stosu i na tym stosie są przeprowadzane wszystkie operacje. Dane można wprowadzać i wyprowadzać w dowolnym wybranym formacie, np. jako "D3DXVECTOR4(0.0f, 0.5f, 0.752f, 1.0f)" albo "0xFF0080C0". Platforma: Windows. Język: C#. Licencja: GNU GPL.

Comments | #productions #tools #math Share

Pages: > 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 >

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021