GameDev Calc

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Fri
18
Apr 2008

Opublikowałem moją nową małą, wielką produkcję. Jest mała, bo kodowanie wcale nie wymagało dużo pracy, ale wielka, bo od dawna bardzo chciałem to napisać. To GameDev Calc - kalkulator dla programistów gier.

Pobierz: GameDevCalc_1-0.zip (53.06 KB)

Jednostką danych jest wektor 1-4 liczb zmiennoprzecinkowych, który można traktować jako wektor (x,y,z,w) lub kolor (r,g,b,a). Oprócz podstawowych operacji jak dodawanie, mnożenie czy sinus, dostępne są operacje wektorowe, np. normalizacja wektora, a także zamiana kątów na stopnie i radiany, zamiana kolorów na RGB i HSB, znajdowanie współczynników funkcji liniowej i kwadratowej oraz wiele innych. Zamiast tylko ostatnio wprowadzonej liczby, widoczna jest cała historia obliczeń w postaci stosu i na tym stosie są przeprowadzane wszystkie operacje. Dane można wprowadzać i wyprowadzać w dowolnym wybranym formacie, np. jako "D3DXVECTOR4(0.0f, 0.5f, 0.752f, 1.0f)" albo "0xFF0080C0". Platforma: Windows. Język: C#. Licencja: GNU GPL.

Comments | #productions #tools #math Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021