Visual Studio - Find/Command Box

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Mon
29
Dec 2008

Find/Command Box to przydatna funkcja Visual Studio. Ma postać pola edycyjnego na pasku narzędzi u góry. Może służyć do wyszukiwania tekstu w dokumencie bez otwierania okienka Ctrl+F, ale ma też więcej funkcji. Na przykład wpisanie tam hasła i wciśnięcie F1 otwiera pomoc. Wpisanie tam numeru linii i wciśnięcie Ctrl+G przenosi do tej linii.

Z kolei wpisanie tam znaku ">" i dalej polecenia (lub jego skrótu) wraz z parametrami powoduje wykonanie polecenia Visual Studio. W ten sposób można na przykład szybko i wygodnie otworzyć plik (polecenie "File.OpenFile" lub w skrócie "of"). Zobacz: Lista poleceń przyjmujących parametry, Lista skróconych aliasów do poleceń.

Okienko to można aktywować skrótem Ctrl+D lub Ctrl+/ (ten drugi wpisuje od razu znak ">").

Visual Studio - Find/Command Box

Comments | #visual studio #gui Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021