Naprawiacz nazw plików - My Little Tool

Warning! Some information on this page is older than 5 years now. I keep it for reference, but it probably doesn't reflect my current knowledge and beliefs.

Fri
18
Feb 2011

Here I publish a small C# program that I developed for some specific needs of my father, but some of you may also find useful. It recursively searches selected directory for files and subdirectiores which names are too long or contain some non-ANSI characters, especially Russian cyryclic or Polish diacritic letters. It then presents the list and lets you manually rename or delete selected items, as well as automatically rename all selected items to convert these special letters to their English transcription.

This program can be useful if you collect some ebooks or other documents and need to store, pack or catalog these files in some way that doesn't like long names or nonstandard characters. The whole GUI is in Polish. The program requires .NET Framework 4. Source code in C# is attached. I think this code can be good entry point to write other similar programs that look for files and directories that meet some specific criteria.

Download:
Naprawiacz_nazw_plikow_bin.zip (EXE file)
Naprawiacz_nazw_plikow_src.zip (C# source code)

Now the Polish version:

Chciałbym opublikować mały program w C#, który napisałem dla specyficznych potrzeb mojego taty, ale może okazać się przydatny także innym. Program rekurencyjnie przeszukuje wskazany katalog w poszukiwaniu plików i podkatalogów, których nazwy są zbyt długie lub zawierają znaki spoza zakresu ANSI, szczególnie cyrylicę i polskie znaki diakrytyczne. Następnie prezentuje listę, na której można ręcznie zmieniać nazwy i usuwać wybrane elementy, a także automatycznie zmienić nazwy wszystkich zaznaczonych elementów konwertując te zestawy liter na ich transkrypcje po angielsku.

Ten program może się przydać, jeśli zbierasz ebooki czy inne dokumenty, a chcesz je zapisywać, pakować czy katalogować za pomocą takich programów, które nie radzą sobie ze zbyt długimi nazwami albo niestandardowymi znakami. Interfejs programu jest w języku polskim. Program wymaga zainstalowanego .NET Framework 4. Do archiwum dołączam kod źródłowy w C#. Myślę, że ten kod może być dobrym punktem wyjścia do pisania innych podobnych programów, które wyszukują pliki i katalogi spełniające podane kryteria.

Comments | #.net #tools Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021