IGK Conference - Our Slides

Warning! Some information on this page is older than 5 years now. I keep it for reference, but it probably doesn't reflect my current knowledge and beliefs.

Mon
28
Mar 2011

8th Polish Game Engineering Conference (VIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych) IGK-8'2011 is over so now we can publish slides from our presentation:

Tworzenie wydajnego kodu c++ w podejściu zorientowanym na dane (PDF)

It's in Polish. Here is abstract of the paper:

(Polish) Artykuł opisuje wady programowania obiektowego – zarówno od strony projektowej, jak i ze względu na wydajność kodu. Porusza problem opóźnienia w dostępie do pamięci RAM we współczesnych architekturach komputerowych. Przedstawia programowanie zorientowane na dane (ang. DOD –­ Data-Oriented Design) jako alternatywne podejście do projektowania i implementowania silnika gry kładące nacisk na optymalizację struktur danych pod kątem szybkości. Porusza także problem wydajności poszczególnych konstrukcji języka C++. 

(English) Paper describes pitfalls of object-oriented programming – from the design perspective, as well as regarding code performance. It mentions problem of latency in accessing data in RAM memory on today computer architectures. It shows DOD (Data-Oriented Design) as an alternative approach to design and implementation of a game engine focused on optimizing data structures in terms of performance. It also describes efficiency of different C++ language constructs. 

Comments | #events #teaching #warsztat #igk #c++ #optimization Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2021