DataGridView i PropertyGrid

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 6 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Fri
29
Dec 2006

Jeśli programowałeś choć trochę w .NET-cie wiesz na pewno, jak wygląda Windows Forms. Nie wiem jednak, czy zwróciłeś uwagę na dwie niesamowicie potężne kontrolki - DataGridView i PropertyGrid. Ta pierwsza prezentuje dane tabelaryczne i pozwala je edytować. Można nadawać swoje formatowania kolumnom, wierszom i poszczególnym komórkom. Można też osadzać tam różne kontrolki i tworzyć własne typy komórek. Ta druga prezentuje listę różnego rodzaju właściwości obiektu i umożliwia ich zmienianie za pomocą edytorów stosownych do danego typu.

Możliwości, jakie zapewniają te kontrolki, ale także stojąca z pozoru po drugiej stronie barykady łatwość ich użycia (którą też zapewniono doskonale) sprawiają, że autorom tych kontrolek należy się naprawie wielkie uznanie. Szczególnie kiedy wie się, jak trudne jest ogólnie pisanie kontrolek interfejsu użytkownika.

Comments | #.net #gui Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2024