FreeList.hpp File Reference

Bardzo szybki alokator pamięci. More...

#include <new>

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::FreeList< T >
 Alokator posiadający stałą pulę pamięci. More...
struct  common::FreeList< T >::FreeBlock
class  common::DynamicFreeList< T >
 Alokator z samorozszerzeającą się pulą pamięci. More...

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.Detailed Description

Bardzo szybki alokator pamięci.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_FreeList
Elementy modułu: FreeList Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1