Wycinanie komentarzy ze skompilowanego shadera

Uwaga! Informacje na tej stronie mają ponad 5 lat. Nadal je udostępniam, ale prawdopodobnie nie odzwierciedlają one mojej aktualnej wiedzy ani przekonań.

Thu
19
Feb 2009

Shader Direct3D skompilowany do kodu binarnego (np. funkcją D3DXCompileShaderFromFile) zawiera w sobie nie tylko instrukcje asemblerowe, ale i dodatkowe informacje - komentarze. Te komentarze nie są bezużyteczne. Tam zapisana jest np. tablica stałych, którą można odczytać funkcją D3DXGetShaderConstantTable. Jednak jeśli ona nie jest potrzebna, te komentarze można z kodu wyciąć i wtedy shader staje się dużo mniejszy.

Jak to zrobić? Choć trzeba grzebać wprost w pamięci, to nie jest trudne. Konkretny algorytm opisuje na swoim blogu Jesus de Santos Garcia we wpisie Stripping comments from Shader bytecodes. Ja tutaj streszczę go krótko swoimi słowami.

Format binarny skompilowanych shaderów D3D jest udokumentowany w MSDN, na stronie Direct3D Shader Codes. Składa się z sekwencji 32-bitowych tokenów. Ostatni z nich ma wartość 0x0000FFFF i oznacza koniec kodu. Komentarz natomiast rozpoczyna się tokenem 0x####FFFE, gdzie "####" (starsze dwa bajty) to liczba następujących dalej 32-bitowych wartości stanowiących treść komentarza. Takie komentarze można po prostu wyciąć z kodu shadera i gotowe :)

Comments | #directx #rendering Share

Comments

[Download] [Dropbox] [pub] [Mirror] [Privacy policy]
Copyright © 2004-2020