Ścieżki do plików
[Base Module]

Functions

bool common::PathIsAbsolute (const tstring &s)
 Zwraca true, jeśli ścieżka jest bezwzględna.
void common::IncludeTrailingPathDelimiter (tstring *InOutPath)
 Dodaje do sciezki konczacy '/' lub '\', jesli go nie ma - na miejscu.
void common::IncludeTrailingPathDelimiter (tstring *OutPath, const tstring &InPath)
 Dodaje do sciezki konczacy '/' lub '\', jesli go nie ma - do nowego stringa.
void common::ExcludeTrailingPathDelimiter (tstring *InOutPath)
 Pozbawia sciezke konczacego '/' lub '\', jesli go ma - na miejscu.
void common::ExcludeTrailingPathDelimiter (tstring *OutPath, const tstring &InPath)
 Pozbawia sciezke konczacego '/' lub '\', jesli go ma - do nowego stringa.
void common::ExtractPathPrefix (tstring *OutPrefix, const tstring &s)
 Zwraca początek ścieżki, w postaci takiej jak "C:\", "\\komputer\udział\" czy "/" albo "\".
void common::ExtractFilePath (tstring *OutPath, const tstring &s)
 Zwraca ścieżkę do pliku bez nazwy pliku.
void common::ExtractFileName (tstring *OutFileName, const tstring &s)
 Zwraca samą nazwę pliku bez ścieżki.
void common::ExtractFileExt (tstring *OutExt, const tstring &s)
 Zwraca rozszerzenie pliku wraz z kropką.
void common::ChangeFileExt (tstring *Out, const tstring &FileName, const tstring &Ext)
 Zmienia w nazwie pliku rozszerzenie na nowe.
void common::NormalizePath (tstring *OutPath, const tstring &s)
 Pozbawia sciezke artefaktow typu ".\\" czy "..\\".
void common::RelativeToAbsolutePath (tstring *Out, const tstring &Base, const tstring &Path)
 Przetwarza sciezke wzgledna na bezwzgledna wzgledem okreslonej sciezki.
void common::AbsoluteToRelativePath (tstring *Out, const tstring &Base, const tstring &Target)
 Przetwarza sciezke bezwzgledna na wzgledna wzgledem okreslonej sciezki.

Variables

const tchar common::DIR_SEP = _T('\\')
 Separator katalogów w ścieżce, zależny od platformy.

Detailed Description


Function Documentation

void common::AbsoluteToRelativePath ( tstring Out,
const tstring Base,
const tstring Target 
)

Przetwarza sciezke bezwzgledna na wzgledna wzgledem okreslonej sciezki.

Jeśli się nie da, wychodzi również bezwzględna, równa Target. Na przykład Base="C:\\Kat", Tareget="C:\\Kat\\Podkat\\Plik.txt", Wynik="PodKat\\Plik.txt".

void common::ChangeFileExt ( tstring Out,
const tstring FileName,
const tstring Ext 
)

Zmienia w nazwie pliku rozszerzenie na nowe.

Jesli Ext = "", usuwa rozszerzenie. Nowe rozszerzenie musi zawierać rozpoczynającą kropkę (tzn. nie musi, ale wypadałoby :)

void common::ExcludeTrailingPathDelimiter ( tstring OutPath,
const tstring InPath 
)

Pozbawia sciezke konczacego '/' lub '\', jesli go ma - do nowego stringa.

void common::ExcludeTrailingPathDelimiter ( tstring InOutPath  ) 

Pozbawia sciezke konczacego '/' lub '\', jesli go ma - na miejscu.

void common::ExtractFileExt ( tstring OutExt,
const tstring s 
)

Zwraca rozszerzenie pliku wraz z kropką.

void common::ExtractFileName ( tstring OutFileName,
const tstring s 
)

Zwraca samą nazwę pliku bez ścieżki.

void common::ExtractFilePath ( tstring OutPath,
const tstring s 
)

Zwraca ścieżkę do pliku bez nazwy pliku.

void common::ExtractPathPrefix ( tstring OutPrefix,
const tstring s 
)

Zwraca początek ścieżki, w postaci takiej jak "C:\", "\\komputer\udział\" czy "/" albo "\".

Jeśli ścieżka jest względna, zwraca łańcuch pusty.

void common::IncludeTrailingPathDelimiter ( tstring OutPath,
const tstring InPath 
)

Dodaje do sciezki konczacy '/' lub '\', jesli go nie ma - do nowego stringa.

void common::IncludeTrailingPathDelimiter ( tstring InOutPath  ) 

Dodaje do sciezki konczacy '/' lub '\', jesli go nie ma - na miejscu.

void common::NormalizePath ( tstring OutPath,
const tstring s 
)

Pozbawia sciezke artefaktow typu ".\\" czy "..\\".

Odpowiednio ja oczywiscie przetwarza tak, ze wyjscie jest logicznie rownowazne wejsciu.

bool common::PathIsAbsolute ( const tstring s  ) 

Zwraca true, jeśli ścieżka jest bezwzględna.

void common::RelativeToAbsolutePath ( tstring Out,
const tstring Base,
const tstring Path 
)

Przetwarza sciezke wzgledna na bezwzgledna wzgledem okreslonej sciezki.

Na przykład Base="C:\\Kat", Path="PodKat\\Plik.txt", Wynik="C:\\Kat\\PodKat\\Plik.txt".


Variable Documentation

const tchar common::DIR_SEP = _T('\\')

Separator katalogów w ścieżce, zależny od platformy.


Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1