FreeList Module

Classes

class  common::FreeList< T >
 Alokator posiadający stałą pulę pamięci. More...
class  common::DynamicFreeList< T >
 Alokator z samorozszerzeającą się pulą pamięci. More...

Detailed Description

Dokumentacja: Module_FreeList
Nagłówek: FreeList.hpp


Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1