Logger Module

Classes

class  common::Logger
 Logger - klasa główna systemu logującego. More...
class  common::ILog
 Abstrakcyjna kasa bazowa wszelkich logów. More...
class  common::TextFileLog
 Log do pliku TXT. More...
class  common::HtmlFileLog
 Log do pliku HTML. More...
class  common::OstreamLog
 Log zapisujący do strumienia wyjściowego biblioteki standardowej C++ - std::ostream. More...

Defines

#define LOG(Type, s)   { if (common::IsLogger()) common::GetLogger().Log((Type), (s)); else assert(0 && "LOG macro: Logger not initialized."); }
 Skrót do łatwego zalogowania łańcucha.

Enumerations

enum  common::LOG_FILE_MODE { common::FILE_MODE_NORMAL, common::FILE_MODE_FLUSH, common::FILE_MODE_REOPEN }
 

Tryby, w jakich może pracować logger plikowy.

More...

Functions

void common::CreateLogger (bool UseQueue)
 Tworzy logger.
void common::DestroyLogger ()
 Usuwa logger.
Logger & common::GetLogger ()
 Pobiera logger.
bool common::IsLogger ()
 Zwraca true, jeśli Logger jest zainicjowany.

Detailed Description

Dokumentacja: Module_Logger
Nagłówek: Logger.hpp


Define Documentation

#define LOG ( Type,
 )     { if (common::IsLogger()) common::GetLogger().Log((Type), (s)); else assert(0 && "LOG macro: Logger not initialized."); }

Skrót do łatwego zalogowania łańcucha.


Enumeration Type Documentation

Tryby, w jakich może pracować logger plikowy.

Enumerator:
FILE_MODE_NORMAL 

Normalny - najszybszy.

FILE_MODE_FLUSH 

Po każdym komunikacie FLUSH.

FILE_MODE_REOPEN 

Dla każdego komunikatu osobne otwarcie pliku - najbardziej niezawodny.


Function Documentation

void common::CreateLogger ( bool  UseQueue  ) 

Tworzy logger.

void common::DestroyLogger (  ) 

Usuwa logger.

Logger& common::GetLogger (  ) 

Pobiera logger.

bool common::IsLogger (  ) 

Zwraca true, jeśli Logger jest zainicjowany.


Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1