Operacje na poszczególnych składowych wektorów
[Wektor floatów 2D, 3D, 4D]

Functions

void common::Mul (VEC2 *Out, const VEC2 &v, float f)
void common::Mul (VEC3 *Out, const VEC3 &v, float f)
void common::Mul (VEC4 *Out, const VEC4 &v, float f)
void common::Add (VEC2 *Out, const VEC2 &v1, const VEC2 &v2)
void common::Add (VEC3 *Out, const VEC3 &v1, const VEC3 &v2)
void common::Add (VEC4 *Out, const VEC4 &v1, const VEC4 &v2)
void common::Sub (VEC2 *Out, const VEC2 &v1, const VEC2 &v2)
void common::Sub (VEC3 *Out, const VEC3 &v1, const VEC3 &v2)
void common::Sub (VEC4 *Out, const VEC4 &v1, const VEC4 &v2)
void common::Mul (VEC2 *Out, const VEC2 &v1, const VEC2 &v2)
void common::Mul (VEC3 *Out, const VEC3 &v1, const VEC3 &v2)
void common::Mul (VEC4 *Out, const VEC4 &v1, const VEC4 &v2)
void common::Div (VEC2 *Out, const VEC2 &v1, const VEC2 &v2)
void common::Div (VEC3 *Out, const VEC3 &v1, const VEC3 &v2)
void common::Div (VEC4 *Out, const VEC4 &v1, const VEC4 &v2)
void common::Mul (VEC2 *inout, const VEC2 &v)
void common::Mul (VEC3 *inout, const VEC3 &v)
void common::Mul (VEC4 *inout, const VEC4 &v)
void common::Div (VEC2 *inout, const VEC2 &v)
void common::Div (VEC3 *inout, const VEC3 &v)
void common::Div (VEC4 *inout, const VEC4 &v)
void common::Abs (VEC2 *v)
void common::Abs (VEC3 *v)
void common::Abs (VEC4 *v)

Detailed Description


Function Documentation

void common::Abs ( VEC4 *  v  )  [inline]
void common::Abs ( VEC3 *  v  )  [inline]
void common::Abs ( VEC2 *  v  )  [inline]
void common::Add ( VEC4 *  Out,
const VEC4 &  v1,
const VEC4 &  v2 
) [inline]
void common::Add ( VEC3 *  Out,
const VEC3 &  v1,
const VEC3 &  v2 
) [inline]
void common::Add ( VEC2 *  Out,
const VEC2 &  v1,
const VEC2 &  v2 
) [inline]
void common::Div ( VEC4 *  inout,
const VEC4 &  v 
) [inline]
void common::Div ( VEC3 *  inout,
const VEC3 &  v 
) [inline]
void common::Div ( VEC2 *  inout,
const VEC2 &  v 
) [inline]
void common::Div ( VEC4 *  Out,
const VEC4 &  v1,
const VEC4 &  v2 
) [inline]
void common::Div ( VEC3 *  Out,
const VEC3 &  v1,
const VEC3 &  v2 
) [inline]
void common::Div ( VEC2 *  Out,
const VEC2 &  v1,
const VEC2 &  v2 
) [inline]
void common::Mul ( VEC4 *  inout,
const VEC4 &  v 
) [inline]
void common::Mul ( VEC3 *  inout,
const VEC3 &  v 
) [inline]
void common::Mul ( VEC2 *  inout,
const VEC2 &  v 
) [inline]
void common::Mul ( VEC4 *  Out,
const VEC4 &  v1,
const VEC4 &  v2 
) [inline]
void common::Mul ( VEC3 *  Out,
const VEC3 &  v1,
const VEC3 &  v2 
) [inline]
void common::Mul ( VEC2 *  Out,
const VEC2 &  v1,
const VEC2 &  v2 
) [inline]
void common::Mul ( VEC4 *  Out,
const VEC4 &  v,
float  f 
) [inline]
void common::Mul ( VEC3 *  Out,
const VEC3 &  v,
float  f 
) [inline]
void common::Mul ( VEC2 *  Out,
const VEC2 &  v,
float  f 
) [inline]
void common::Sub ( VEC4 *  Out,
const VEC4 &  v1,
const VEC4 &  v2 
) [inline]
void common::Sub ( VEC3 *  Out,
const VEC3 &  v1,
const VEC3 &  v2 
) [inline]
void common::Sub ( VEC2 *  Out,
const VEC2 &  v1,
const VEC2 &  v2 
) [inline]

Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1