Moduł DateTime

Nagłówek: DateTime.hpp
Elementy modułu: DateTime Module

Uwagi ogólne

Dostępne typy

Konwersja z łańcuchami

Łańcuch formatujący - znaki o specjalnym znaczeniu:

Każdy inny znak jest traktowany dosłownie.

Podczas parsowania common::StrToDate:

Konwersje między typami

DATETIME -> TMSTRUCT : TMSTRUCT::ctor, TMSTRUCT::Set
TMSTRUCT -> DATETIME : DATETIME::ctor, DATETIME::Set
time_t  -> DATETIME : DATETIME::ctor, DATETIME::Set
DATETIME -> time_t  : DATETIME::GetTicks
struct tm -> DATETIME : DATETIME::ctor, DATETIME::Set
struct tm -> TMSTRUCT : TMSTRUCT::ctor, TMSTRUCT::Set
TMSTRUCT -> struct tm : TMSTRUCT::GetTm

Operatory

Konstruktory

Każdy ma też odpowiadającą metodę Set.

DATESPAN() - niezainicjalizowany
DATESPAN(Years, Months, Weeks, Days)

TIMESPAN() - niezainicjalizowany
TIMESPAN(int8) - milisekundy
TIMESPAN(Hours, Minutes, Seconds, [Milliseconds])

TMSTRUCT() - niezainicjalizowany
TMSTRUCT(DATETIME)
TMSTRUCT(struct tm)

DATETIME(Day, Month, Year, Hour, Minute, Second, [Millisecond])
DATETIME(Day, Month, Year)
DATETIME(time_t)
DATETIME(struct tm)
DATETIME(TMSTRUCT)

Operatory porównania

DATESPAN == DATESPAN, DATESPAN != DATESPAN

TIMESPAN == TIMESPAN, TIMESPAN != TIMESPAN
TIMESPAN < TIMESPAN, TIMESPAN > TIMESPAN
TIMESPAN <= TIMESPAN, TIMESPAN >= TIMESPAN

DATETIME == DATETIME, DATETIME != DATETIME
DATETIME < DATETIME, DATETIME > DATETIME
DATETIME <= DATETIME, DATETIME >= DATETIME

Operatory arytmetyczne

Każdy ma też wersję z przypisaniem np. +=

DATESPAN + DATESPAN = DATESPAN
DATESPAN - DATESPAN = DATESPAN
DATESPAN * int = DATESPAN, int * DATESPAN = DATESPAN

TIMESPAN + TIMESPAN = TIMESPAN
TIMESPAN - TIMESPAN = TIMESPAN
TIMESPAN * int = TIMESPAN, int * TIMESPAN = TIMESPAN
-TIMESPAN

TMSTRUCT + DATESPAN = TMSTRUCT
TMSTRUCT - DATESPAN = TMSTRUCT

DATETIME + TIMESPAN = DATETIME
DATETIME - TIMESPAN = DATETIME

DATETIME - DATETIME = TIMESPAN

Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1