Moduł Threads

Nagłówek: Threads.hpp
Elementy modułu: Threads Module

Ogólne

Składniki

Obiekty synchronizujące:

Implementacja

      |  Windows              Linux
-----------+--------------------------------------------------------------------
Mutex   |  CRITICAL_SECTION lub Mutex     pthread_mutex_t
Semaphore |  Semaphore             sem_t
Cond    |  (emulowany)            pthread_cond_t
Barrier  |  (emulowany)            pthread_barrier_t
Event   |  Event               (emulowany)

Czego nie ma


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1