Moduł ZlibUtils

Nagłówek: ZlibUtils.hpp
Elementy modułu: ZlibUtils Module

Zilb to darmowa biblioteka Open Source przeznaczona do kompresji i dekompresji danych algorytmem Deflate, używanym m.in. w formatach plików GZ, ZIP i PNG.

Używaj tego modułu wyłącznie jeśli używasz biblioteki zlib, ponieważ jej wymaga. Zawiera klasy strumieni będące nakładkami na funkcje biblioteki zlib, dzięki czemu zapewniony jest wygodny i ujednolicony dostęp do tych funkcji (interfejs biblioteki zlib jest koszmarny w obsłudze).

Moduł definiuje klasy:


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1