ZlibUtils Module

Classes

class  common::ZlibError
 Klasa wyjątku dla błędu zgłoszonego przez bibliotekę zlib. More...
class  common::ZlibCompressionStream
 Strumień do zapisu, który kompresuje dane w formacie zlib. More...
class  common::GzipCompressionStream
 Strumień do zapisu, który kompresuje w formacie gzip dołączając nagłówek gzip z podanymi parametrami. More...
class  common::ZlibDecompressionStream
 Strumień do odczytu dekompresujący dane w formacie Zlib. More...
class  common::GzipDecompressionStream
 Strumień do odczytu, który dekompresuje dane w formacie gzip odczytując też nagłówek. More...
class  common::GzipFileStream
 Obsługa pliku w formacie gzip (zalecane rozszerzenie ".gz"). More...

Enumerations

enum  common::GZIP_FILE_MODE { common::GZFM_WRITE, common::GZFM_READ }
 

Tryb otwarcia pliku GZip.

More...

Poziomy kompresji Zlib.const int common::ZLIB_STORE_LEVEL = 0
 Brak kompresji (co nie znaczy że dane zostaną dosłownie przepisane).
const int common::ZLIB_FASTEST_LEVEL = 1
 Najsłabsza kompresja, ale najszybsza.
const int common::ZLIB_BEST_LEVEL = 9
 Najlepsza jakość kompresji.
const int common::ZLIB_DEFAULT_LEVEL
 Domyślny poziom kompresji.

Detailed Description

Dokumentacja: Module_ZlibUtils
Nagłówek: ZlibUtils.hpp


Enumeration Type Documentation

Tryb otwarcia pliku GZip.

Enumerator:
GZFM_WRITE 

Do zapisu.

GZFM_READ 

Do odczytu.


Variable Documentation

const int common::ZLIB_BEST_LEVEL = 9

Najlepsza jakość kompresji.

Domyślny poziom kompresji.

Najsłabsza kompresja, ale najszybsza.

const int common::ZLIB_STORE_LEVEL = 0

Brak kompresji (co nie znaczy że dane zostaną dosłownie przepisane).


Generated on Wed Dec 16 20:44:53 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1