Stream.hpp File Reference

Hierarchia klas strumieni. More...

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::Stream
 Abstrakcyjna klasa bazowa strumieni danych binarnych. More...
class  common::SeekableStream
 Abstrakcyjna klasa bazowa strumieni pozwalających na odczytywanie rozmiaru i zmianę pozycji. More...
class  common::NullStream
 Strumień pusty - nic nie robi. More...
class  common::CharWriter
 Nakładka przyspieszająca zapisująca do strumienia pojedyncze znaki i inne rzeczy. More...
class  common::WCharWriter
 Nakładka przyspieszająca zapisująca do strumienia pojedyncze znaki Unicode. More...
class  common::CharReader
 Nakładka przyspieszająca odczytująca ze strumienia pojedyncze znaki i inne rzeczy. More...
class  common::WCharReader
 Nakładka przyspieszająca odczytująca ze strumienia pojedyncze znaki Unicode. More...
class  common::MemoryStream
 Strumień pamięci statycznej. More...
class  common::VectorStream
 Strumień pamięci, ale dynamicznej. More...
class  common::StringStream
 Strumień oparty na łańcuchu std::string. More...
class  common::OverlayStream
 Abstrakcyjna klasa bazowa nakładek na strumienie. More...
class  common::CounterOverlayStream
 Nakładka na strumień zliczająca ilość zapisanych i odczytanych bajtów. More...
class  common::LimitOverlayStream
 Nakładka na strumień ograniczająca liczbę odczytywanych i zapisywanych bajtów. More...
class  common::BufferingStream
class  common::MultiWriterStream
 Zapisuje zapisywane dane do wielu podłączonych do niego strumieni na raz. More...
class  common::Hash_Calc
 Klasa obliczająca hash 32-bitowy z kolejno podawanych bloków danych. More...
class  common::CRC32_Calc
 Klasa obliczająca sumę CRC32 z kolejno podawanych bloków danych. More...
struct  common::MD5_SUM
 Suma MD5. More...
class  common::MD5_Calc
 Klasa obliczająca sumę MD5 z kolejno podawanych bloków danych. More...
class  common::XorCoder
 Koduje lub dekoduje zapisywane/odczytywane bajty XOR podany bajt lub ciąg bajtów. More...
class  common::BinEncoder
 Koduje strumień binarnych danych wejściowych na ciąg złożony ze znaków '0' i '1' (po 8 na każdy bajt). More...
class  common::BinDecoder
 Dekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych binarnie (znakami '0' i '1') na dane binarne. More...
class  common::HexEncoder
 Koduje strumień binarnych danych wejściowych na zapis szesnastkowy (po 2 znaki na każdy bajt). More...
class  common::HexDecoder
 Dekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych szesnastkowo na dane binarne. More...
class  common::Base64Encoder
 Koduje strumień binarnych danych wejściowych na ciąg znaków base64. More...
class  common::Base64Decoder
 Dekoduje ciąg znaków wejściowych zapisanych w standardzie base64 na dane binarne. More...
class  common::RingBuffer
 Bufor kołowy. More...
struct  SthToStr_obj< common::MD5_SUM >
struct  StrToSth_obj< common::MD5_SUM >

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Defines

#define TCharWriter   WCharWriter
#define TCharReader   WCharReader

Enumerations

enum  common::DECODE_TOLERANCE { common::DECODE_TOLERANCE_NONE, common::DECODE_TOLERANCE_WHITESPACE, common::DECODE_TOLERANCE_ALL }
 

Tolerancja błędów podczas dekodowania danych zapisanych tekstowo.

More...

Functions

void common::_ThrowBufEndError (const tchar *File, int Line)
void common::MD5ToStr (tstring *Out, const MD5_SUM MD5)
bool common::StrToMD5 (MD5_SUM *Out, const tstring &s)
size_t common::Copy (Stream *Dst, Stream *Src, size_t MaxLength)
 Kopiuje dane z jednego strumienia do drugiego - co najwyżej MaxLength bajtów.
void common::MustCopy (Stream *Dst, Stream *Src, size_t Length)
 Kopiuje dane z jednego strumienia do drugiego - dokładnie Length bajtów.
size_t common::CopyToEnd (Stream *Dst, Stream *Src)
 Kopiuje dane z jednego strumienia do drugiego aż do końca tego źródłowego.

Variables

const size_t common::BUFFER_SIZE

Detailed Description

Hierarchia klas strumieni.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Stream
Elementy modułu: Stream Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1